agatha

15 tekstów – auto­rem jest agatha.

I choćby praw­da była naj­gor­sza, le­piej ją znać. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 18 grudnia 2010, 20:42

Ja­cy ludzie, ta­kie czasy. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 20 września 2010, 20:31

Na świecie nie ma ludzi kryształowych. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 28 maja 2010, 14:38

Masz ja­kieś zmar­twienie? Idź spać, może gdy się obudzisz będzie już po wszystkim. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 17 maja 2010, 16:29

Żyli długo i szczęśli­wie, ale to nie oz­nacza, że żyli razem. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 9 maja 2010, 12:06

Wspom­nienia - je­dyne co po nas zostanie. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 4 maja 2010, 16:58

Cza­sem lek­kie zad­ra­panie bo­li o wiele bar­dziej, niż głębo­kie rozcięcie. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 9 kwietnia 2010, 16:24

Tyl­ko spokój nas uratuje. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 30 marca 2010, 19:28

Z każdą se­kundą bliżej do śmier­ci - uświadom to so­bie w końcu i zacznij żyć, praw­dzi­wie żyć, a nie tyl­ko istnieć. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 28 marca 2010, 15:19

Nie sztuką jest wyg­ry­wać, lecz cie­szyć się ze zwy­cięstwa innych. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 24 marca 2010, 11:29
agatha

niebieskie migdały

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność